ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဝန်ကြီးဌာန(၁)ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အတည်ပြု

မြစ်ကြီးနား ဇွန် ၂၇
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဝန်ကြီးဌာန (၁)ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ သဝဏ်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အတည်ပြုကြောင်း ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၉)တွင် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင်က နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အသီးသီးတွင် “လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာန”တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုပါသဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)ပါ ပြဌာန်းချက်အရ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ရယူ ပေးနိုင်ပါရန် သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ဖတ်ကြားခဲ့ပြီး အဆိုပါ နိုင်ငံတော်သဝဏ်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ နောင်မွန်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးချန်တန်ခင်နှင့် တနိုင်းမြို့ နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ဝင်းတို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ကိုရယူကာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန တိုးချဲ့ဖွဲ့ စည်းနိုင်ရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
Visitors: 29,960