ကချင်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်း စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

၂၀၁၉ မတ် ၅ ရက်
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးသည် မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရုံး`တွင် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံကာ စည်ပင် သာယာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး အရပ်ဘက် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ဆက်လက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ၄င်းနောက် မြို့မစျေး အတွင်းသို့လည်းကောင်း၊ ခရိုင်ရဲရုံးလမ်းမှ ဦးဖိုးကျားလမ်း( ဂျီတီစီ ပတ်လမ်း)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ဆောင် ရွက်မည့်နေရာ၊ စည်ပင်သာယာပိုင် အမှိုက်ကျင်းအမှတ်(၁)နှင့် မီးသဂြိင်္ုလ်စက်နေရာဆောင်ရွက်ထားမှု၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ပုံငွေဖြင့် ရန်ကင်း-၁ လမ်းကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုတို့အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
Visitors: 29,960