ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနအသီးသီး၌ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုသူ ဦးရေ(၃၀၀၀၀)ကျော်ဖြင့်အေးချမ်းစွာဖြေဆိုလျက်ရှိ

မြစ်ကြီးနား မတ်(၇)
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်စစ်ဌာနအသီးသီး၌ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့် တက္ကသိုလ်ဝင်စားမေးပွဲ ပထမနေ့ မြန်မာဘာသာ၌ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ ဦးရေ (၃၀၀၀၀)ကျော်ဖြင့် အေးချမ်းစွာ ဖြေဆိုလျက်ရှိကြောင်း ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တကက္ကသိုလ်ဝင်စားမေးပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ စာစစ်ဌာန (၆၆)ခုတွင် ပြည်နယ်ချုပ်အဖြစ် စာရင်းရှိ ကျား(၁၄၁၁၈)ဦး၊ မ(၂၁၄၈၈)ဦး စုစုပေါင်း (၃၅၆၀၆)ဦး တို့အနက်ကျား(၁၂၈၄၀)ဦးနှင့်မ(၂၀၃၇၁)ဦး စုစုပေါင်း(၃၃၂၁၁)ဦးဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပြီး ပျက်ကွက် သူကျား(၁၂၇၈)ဦးနှင့် မ(၁၁၁၇)ဦးရှိပြီး ဖြေဆိုမှုရာခိုင် နှုန်းအနေဖြင့် (၉၃.၂၇)ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

Visitors: 29,691