ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့


 • 23621657_564997100515201_3147060639474509455_n.jpg
  အမည် ၊ ဒေါက်တာခက်အောင် အဘအမည် ၊ ဦးခက်လ လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန် မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၁-၃-၁၉၄၆)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မူဆယ်မြို့ ပညာအရည်အချင်း ၊ B.D.S မဲဆန္ဒနယ် ၊ မြ...

 • အမည် ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးသူရမျိုးတင် အဘအမည် ၊ ဦးမောင်တင် လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၃၀-၁၁-၁၉၆၄)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ သာကေတမြို့ ပညာအရည်အချင်း ၊ M.A (Myanmar)...

 • အမည် ၊ ဦးဝေလင်း အဘအမည် ၊ ဦးအောင်မြင့် လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၆-၅-၁၉၇၀)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ပညာအရည်အချင်း ၊ B.Sc (သတ္တဗေဒ) မဲဆန္ဒ...

 • 13406812_1751000491781984_4090512777882569206_n.jpg
  အမည် ၊ ဦးဝင်းညွန့် အဘအမည် ၊ ဦးညွန့်ရွှေ လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁-၁၀-၁၉၆၃)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ဗန်းမော်မြို့ ပညာအရည်အချင်း ၊ RIT ၊ B.E (EC) မဲဆန္ဒ...

 • အမည် ၊ ဦးမြသိန်း အဘအမည် ၊ ဦးစိန် လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၉-၁၁-၁၉၅၆)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ရွှေကူမြို့ ပညာအရည်အချင်း ၊ Dip; in Agri , B.Sc (Botany)(Q)...

 • အမည် ၊ ဦးHလအောင် အဘအမည် ၊ ဦးချိုင်းနန် လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန် မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၂၇-၉-၁၉၄၆)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ပူတာအိုမြို့ ပညာအရည်အချင်း ၊ စက်မှုသိပ္ပံ(သတ္တု) ...

 • အမည် ၊ ဦးနေဝင်း အဘအမည် ၊ ဦးစိမ်းမောင် လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၉-၆-၁၉၄၈)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ဗန်းမော်မြို့ ပညာအရည်အချင်း ၊ B.Sc (ရူပဗေဒ) မဲဆန္ဒနယ်...

 • အမည် ၊ ဒေါက်တာသင်းလွင် အဘအမည် ၊ ဦးစိန် လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရှမ်းကထူး/ ဗုဒ္ဓ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၉-၂-၁၉၅၁)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မြစ်ကြီးနား ပညာအရည်အချင်း ၊ M.B.B.S မဲဆန္ဒနယ် ၊...

 • အမည် ၊ ဦးခင်မောင်မြင့် (ခ) ဦးဒိတ် အဘအမည် ၊ ဦးကျော်လွင် လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ / ဗုဒ္ဓ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၅-၂-၁၉၆၇)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ငရုတ်တုံကျေးရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ် ပညာအရည်အ...

 • အမည် ၊ ဦးစိုင်းစိန်လင်း အဘအမည် ၊ ဦးစု လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရှမ်း/ ဗုဒ္ဓ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၃-၄-၁၉၅၂)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကျောက်မဲမြို့ ပညာအရည်အချင်း ၊ M.Sc (ရူပဗေဒ) မဲဆန္ဒနယ...

 • အမည် ၊ ဦးအားတီယောဟန် အဘအမည် ၊ ဦးဂျိုရဲ့ချို လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ လီဆူ/ ခရစ်ယာန် မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၆-၁-၁၉၇၇)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ လုံရှာယန်ကျေးရွာ၊ ပူတာအိုမြို့နယ် ပညာအရည်အချင်...

 • အမည် ၊ ဦးရန်နမ်းဖုန် အဘအမည် ၊ ဦးဟီအာကျိတ် လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရဝမ်/ ခရစ်ယာန် မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၂-၃-၁၉၄၆)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ရန်နမ်းကျေးရွာ၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် ပညာအရည်အချင...

 • အမည် ၊ ဦးမြင့်လွင် အဘအမည် ၊ ဦးမောင်တင် လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၄-၃-၁၉၆၄)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ပဲနွယ်ကုန်းမြို့ ပညာအရည်အချင်း ၊ B.A (သမိုင်း) စတင်တာ...

 • အမည် ၊ ဦးဒီဆင်ရမ် အဘအမည် ၊ ဦးဒခွန်ဒီးဆုန်း လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရဝမ်/ ခရစ်ယာန် မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၂-၁၂-၁၉၅၂)ခုနှစ် မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မရန်ထကျေးရွာ၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် ပညာအရည်အချင်...

 • GA.png
  နိဒါန်း၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည် လေ့လာရာတွင် ကိုယ်ထီးကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ကြငှန်းဖြင့် ရှိစဉ်အခါကတည်းက နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရ...
Visitors: 23,683